Search

Group 2 Copy Created with Sketch.
International/€
My account

1. Allmänt

Dessa villkor gäller för köp från vår onlinebutik. Läs dem noga innan du beställer produkter från oss. För att göra ett köp måste du acceptera dessa villkor och genom att göra detta godkänner du allt som anges nedan.

Både juridiska personer och privatpersoner kan göra beställningar i onlinebutiken. Dessa villkor gäller för både konsumenter och juridiska personer. Observera att villkoren skiljer sig åt i vissa delar beroende på om du gör beställningen som konsument eller som representant för en juridisk enhet. I dessa villkor ska \"du\" i relevanta delar tolkas som den juridiska enhet du företräder.

L:a Bruket är ett svenskt företag som omfattas av svensk lag inklusive EU-förordningar och direktiv. Dessutom strävar L:a Bruket efter att alltid följa obligatoriska lagar och regler för konsumentskydd där du som konsument har din hemvist. L:a Bruket kan inte garantera att dessa villkor uppfyller alla tillämpliga obligatoriska konsumentskyddslagar. Ingenting i dessa villkor ska utesluta eller begränsa L:a Brukets ansvar med avseende på frågor som det skulle vara olagligt för L:a Bruket att begränsa eller utesluta sitt ansvar enligt tillämplig obligatorisk lag.

L:a Bruket har rätt att neka en person att göra en beställning om personen enligt gällande obligatorisk lag i sitt hemland inte har någon laglig rätt och förmåga att ingå ett bindande avtal med L:a Bruket. Genom att göra en beställning bekräftar du att du har den lagliga rätten och förmågan att ingå ett bindande avtal med L:a Bruket.

2. Priser

Alla priser i onlinebutiken inkluderar 25 % svensk moms och valet av valuta är; Euro (EUR), svenska kronor (SEK) eller amerikanska dollar (USD).

Priserna i onlinebutiken inkluderar inga betalnings- och fraktkostnader, fakturerings- eller hanteringsavgifter, förpackningsavgifter och/eller tull. Om du är bosatt i ett land utanför EU och/eller om beställda produkter levereras till ett land utanför EU kan ytterligare skatter och avgifter tillkomma.

Observera att om din leveransadress ligger i ett land utanför EU dras momsen på produkterna av i kassan, se \"skattereduktion\" på kassaraden.

Tillämpliga priser fastställs vid det datum då du beställer.

Vi strävar efter att ange extra kostnader i onlinebutiken, men kan bara garantera att göra det när det gäller produkter som köps av en kund i EU.

Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar och uppenbara skrivfel i onlinebutiken, i annonser eller i marknadsföringsmaterial. Om L:a Bruket har en onlinekampanj kommer priset eller erbjudandet att gälla tills produkten är slut i lager eller under den angivna tidsperioden.

3. Produktinformation

Våra hudvårdsprodukter är märkta med bäst före datum. Fram till detta datum garanterar vi att produkten håller sin kvalitetsstandard. Det bästa före datumet är bara en rekommendation, varför produkten kan användas långt utöver datumet, dock kan till exempel funktion och doft försämras.

Eftersom vi använder naturliga ingredienser kan de variera från en säsong till en annan beroende på väder och markförhållanden. Detta kan påverka t.ex. doftupplevelsen mellan olika satser även om vi använder samma formel. Kontakta kundtjänst om du har några frågor angående våra produkter.

L:a Bruket kan inte garantera att alla produkter ser likadana ut som produktbilderna på webbplatsen eller att ingredienserna presenteras på exakt samma sätt på webben som på etiketterna, eftersom detta kan förändras på grund av till exempel lagbestämmelser. Vi strävar emellertid alltid efter att presentera våra produkter korrekt där de visas.

Produkterna som säljs av L:a Bruket uppfyller alla obligatoriska svenska standarder, certifieringar och juridiska krav. L:a Bruket tar inget ansvar för att de produkter som säljs i onlinebutiken överensstämmer med andra standarder, certifieringar, lagkrav eller liknande som anges i något annat land.

4. Lagertillgänglighet

Alla produkter som kan köpas finns i lager om ingen annan information visas. Om en produkt av någon anledning är slut i lager när din beställning är på väg att skickas, kommer du att meddelas via e-post och har möjlighet att behålla din restorder och vänta tills produkten är i lager igen, välja en annan produkt eller begära återbetalning.

5. Användning av information, bilder etc.

Informationen på vår webbplats/onlinebutik skyddas av bland annat immaterialrätt och marknadsföringslagstiftning. Detta innebär att varumärken, handelsnamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout och information om produkter, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan föregående skriftligt medgivande från L:a Bruket eller dess licensgivare. Vi kan vidta rättsliga åtgärder mot obehörig användning utan ytterligare meddelande.

6. Avtal och orderbekräftelse

När du gör en beställning ingås ett avtal mellan dig och L:a Bruket AB (för ytterligare företagsinformation, se avsnitt 15 nedan).

När vi får en beställning från dig skickar vi en orderbekräftelse via e-post. Vi rekommenderar att du sparar detta eftersom det underlättar för dig om du behöver kontakta vår kundtjänst, Forwarding agents etc. Detta är också ditt kvitto vid köp.

7. Betalning

Du kan betala ditt köp med de betalningsmetoder som beskrivs i onlinebutiken. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid erbjuda alla betalningsmetoder till alla kunder. Om du betalar med bank- eller kreditkort utförs betalningstransaktionen i samarbete med vår betaltjänstleverantör Adyen.

Om du betalar med faktura tilldelas L:a Brukets rätt att ta emot betalning och alla andra därmed förknippade rättigheter till Klarna. Betalning med faktura får därför endast göras till Klarna och Klarnas villkor gäller utöver dessa Villkor. Klicka här för att se Klarnas villkor.

Alla produkter förblir L:a Brukets egendom till dess att betalningen sker i sin helhet.

8. Frakt och leverans

Priserna inkluderar inte frakt- och leveranskostnader. Dessa kommer att läggas till vid beställning i enlighet med vad som anges i onlinebutiken. Vi erbjuder olika fraktmetoder som beskrivs i onlinebutiken. Observera att begränsningar i leveransen kan förekomma. Till exempel gör vi inga leveranser till Korea.

Vi är inte ansvariga för produkterna under transport.

Produkter som finns i lager skickas normalt inom 1-3 dagar. Leveranstiden kan variera beroende på vilken leveransmetod du har valt och till vilken plats leveransen ska levereras. Den förväntade leveranstiden anges i orderbekräftelsen. Avvikelser kan uppstå från angivet leveransdatum. Om du har beställt en produkt som tillfälligt är slut i lager är leveranstiden längre än för produkter i lager. Du kommer att meddelas via e-post om det finns några problem som försenar leveransen.

Beroende på vald leveranslösning ska du hämta eller ta emot paketet i enlighet med giltiga instruktioner som kommer från oss eller fraktföretaget. Beroende på vald leveranslösning får du ett meddelande som anger var och när paketet kan hämtas eller tas emot.

För icke uthämtade eller icke mottagna paket debiteras en kund som är konsument en avgift motsvarande frakt- och leveranskostnader för att returnera produkterna. En kund som är en juridisk enhet debiteras en avgift motsvarande frakt- och leveranskostnader för retur av produkterna plus en fast avgift i enlighet med vad som anges på webbplatsen.

En kund som är en juridisk enhet ska omedelbart efter hämtning eller mottagning av beställda produkter inspektera leveransen och rapportera eventuella skador på ytterboxen till speditörens hämtnings-/åtkomsttjänst och spara en kopia av rapporten för din referens om något är skadat inuti lådan.

Vi levererar inte beställda produkter om du vill att produkten ska levereras till en adress i ett land eller en region som är olagligt för oss att leverera till (till exempel när det finns ett handelsembargo), där det uppstår krig, konflikt eller instabilitet av alla slag. Observera att vi kan ha begränsad möjlighet att erbjuda leverans till öar eller andra platser som inte har fasta förbindelser eller dit globala godstransportörer normalt inte levererar. Om du har några frågor angående om vi levererar produkter till din leveransadress eller inte, vänligen kontakta vår kundtjänst.

9. Ångerrätt

När en kund som är konsument gör ett fjärrköp gäller en 14-dagars ångerperiod i enlighet med EU:s konsumentskyddslagstiftning. Ångerrätt innebär att du som konsument har rätt att återkalla ditt köp genom att meddela detta inom 14 dagar från den dag då du eller en person som du angett har fått den beställda produkten (ångerfristen), se nedan. Observera att ångerrätten inte gäller en kund som är ett företag.

Om du bestämmer dig för att dra tillbaka ditt köp och vill ha full återbetalning av produkten får du inte hantera produkten mer än vad som är nödvändigt för att fastställa dess natur, egenskaper och funktion. Om du skulle hantera produkten utöver detta har vi rätt att göra avdrag för eventuellt minskat värde på produkten på grund av sådan hantering, se ytterligare information nedan.

Ångerrätten gäller inte förslutna produkter som inte är lämpliga för retur på grund av hälsoskydd eller hygieniska skäl som är otätade efter leverans. När du beställer en produkt för vilken ångerrätten inte gäller får du tydlig information om detta.

Om du vill utöva din ångerrätt i tid, innan ångerfristen löper ut, vänligen skicka ett tydligt och exakt meddelande till oss om att du vill utöva din ångerrätt. För att underlätta tillbakadragandet av köpet rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst. Vänligen ange din adress och helst annan relevant information i ditt meddelande, till exempel ordernummer och orderdatum, och om du har köpt flera produkter - för vilka produkter du vill utöva ångerrätt. Du kan också välja att fylla i och skicka oss ångerrättsformuläret för att utöva ångerrätten, se nedan och på vår webbplats.

För att du ska kunna använda din ångerrätt i tid räcker det för dig att, innan ångerfristen löper ut, skicka ett meddelande om att du vill utöva din ångerrätt.

När du utnyttjar din ångerrätt måste du betala kostnaderna för returfrakten och du är ansvarig för produktens skick från mottagandet och under returfrakten. Vi rekommenderar att du skickar produkten välförpackad och i sin originalförpackning och/eller förpackning. Produkten ska returneras inom 14 dagar från det datum då vi fick din anmälan om att du vill utöva din ångerrätt. Returer ska göras till oss enligt de metoder och procedurer som anges på vår webbplats.

När du utövar din ångerrätt kommer vi att ersätta dig för den returnerade produkten. Vi har rätt att dra av ett belopp som motsvarar produktens minskade värde jämfört med det ursprungliga värdet. Detta gäller endast om och i den utsträckning du är ansvarig för något minskat värde på produkten som uppstår genom hanteringen av den annat än vad som är nödvändigt för att fastställa produktens natur, egenskaper och funktion. Observera att om du har fått ett gratistest med produkten behöver du inte öppna produktens förpackning för att kunna utöva din rätt att fastställa produktens natur och egenskaper.

Vi ersätter omedelbart betalningarna, senast inom 14 dagar från det datum då vi fick din anmälan om att du vill utöva din ångerrätt. Vi försenar dock återbetalningen tills vi har fått produkten eller om du har visat att produkten har returnerats. Återbetalning kommer att göras till dig med samma betalningsmetod som du har valt om inte annat har avtalats eller om det finns något hinder för sådan ersättning. Vi ersätter inte alla kostnader för fraktavgifterna om du uttryckligen har valt en viss typ av leverans (till exempel expressleverans), även om vi erbjöd en vanlig och allmänt accepterat leveranssätt som skulle ha medfört lägre fraktavgifter. I sådant fall kommer vi att ersätta dig för det belopp som motsvarar den vanliga och allmänt accepterade leveransen. Fraktavgifter ersätts inte för partiella returer.

10. Klagomål

Om inte annat anges i obligatorisk tillämplig lag har du som konsument rätt att lämna in ett klagomål för en defekt i produkten inom tre år från det datum då du mottog produkten. .

Om du vill lämna in ett klagomål angående en beställd produkt måste du kontakta oss så snart som möjligt efter att du upptäckt bristen. För att vara giltigt måste klagomålet göras inom rimlig tid efter att du upptäckte eller borde ha upptäckt bristen. Klagomål som görs inom två månader från den tidpunkt då du upptäckte bristen anses vara inlämnad vid rätt tidpunkt. Vid ett klagomål måste du kunna visa att produkterna har köpts av oss, till exempel genom att visa ett kvitto.

Oavsett vad som anges ovan är L:a Bruket endast ansvarig för brister som en kund som är en juridisk enhet meddelar L:a Bruket inom femton (15) dagar från hämtning eller mottagande av de köpta produkterna. Detta gäller inte om kunden inte rapporterar till speditören om eventuella fel som har uppstått eller sannolikt har uppstått under transporten enligt beskrivning i avsnitt 8 ovan. I sådant fall förlorar kunden sin rätt att lämna in ett klagomål till L:a Bruket.

Vi rekommenderar att klagomål utförs enligt instruktionerna på webbplatsen.

Vi betalar för returfrakt av godkända klagomål.

När vi har fått ett klagomål på en produkt och konstaterat att klagomålet är giltigt i enlighet med tillämplig lagstiftning, kommer vi främst att ersätta produkten eller rätta till felet.

Vi förbehåller oss rätten att neka ett klagomål om det visar sig att produkten inte är defekt enligt gällande lagstiftning.

11. Personlig information

L:a Bruket kommer att agera ansvarsfullt vad gäller all personlig information som begärs från dig. Läs vår Sekretesspolicy för mer information.

12. Force Majeure

Händelser utanför L:a Brukets kontroll, som inte rimligen kan förutses, ska betraktas som force majeure, vilket innebär att L:a Bruket befrias från sina skyldigheter att uppfylla avtalsavtal. Exempel på sådana händelser är men inte begränsade till; regerings handlingar eller underlåtenhet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt, embargo, brand eller översvämning, sabotage, olycka, krig, naturkatastrofer, strejker eller bristande leverans från leverantörer. Force majeure inkluderar också statliga beslut som påverkar marknaden negativt och produkter, till exempel restriktioner, varningar, förbud etc.

13. Ansvarsbegränsning

L:a Brukets ansvar enligt dessa villkor och avtalet med kunden är för varje förlust eller skada begränsad till ett belopp som är lika med det totala belopp som kunden betalat till L:a Bruket för den produkt som förlusten eller skadan avser eller från vilken den härleder.

L:a Bruket ansvarar inte för indirekta förluster eller förlust av vinst

I förhållande till en kund som är konsument gäller denna klausul 13 så långt det är möjligt enligt obligatorisk konsumentskyddslagstiftning.

14. Tillämplig lag och tvistlösning

Tvister rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor eller avtalet mellan L:a Bruket och kunden ska tolkas i enlighet med svensk lag. FN:s inköpslag (CISG) ska inte tillämpas på avtalet. Svensk lag ska dock inte tillämpas i en situation där en kund som är konsument har bättre rättigheter enligt obligatorisk gällande konsumentskyddslag i det land där kunden är bosatt.

I fall av eventuella tvister med kund som är konsument kommer vi att följa de inlämnade rekommendationerna från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Allmänna reklamationsnämnden kan nås antingen via webbplatsen www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. En kund som är konsument kan också lämna in ett klagomål på Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online (”ODR-plattformen”) som du kan komma åt här. En tvist med en kund som är konsument kan också lösas av en offentlig domstol.

Varje tvist med en kund som är en juridisk enhet ska slutligen avgöras genom skiljeförfarande som administreras av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). Reglerna för påskyndade skiljedomar ska tillämpas, såvida inte SCC bestämmer att skiljedomsreglerna ska tillämpas, med hänsyn tagen till ärendets komplexitet, beloppet i tvisten och andra omständigheter. I det senare fallet ska SCC också avgöra om skiljedomstolen ska bestå av en eller tre skiljemän. Förlikningsstället ska vara Stockholm, Sverige, och förfarandets språk ska vara engelska. För att undvika missförstånd ska ovanstående inte hindra L:a Bruket från att ansöka om order om att betala eller genomföra inkasso gentemot kunden om kunden inte betalar en utstående skuld.

Alla skiljeförfaranden som genomförs i enlighet med ovanstående, all information som lämnats ut och alla handlingar som lämnats in eller utfärdats av eller på uppdrag av någon av de omtvistade parterna eller skiljemännen i ett sådant förfarande samt alla beslut och utmärkelser som fattats eller förklarats i samband med någon ett sådant förfarande ska hållas strikt konfidentiellt och får inte användas för något annat syfte än detta förfarande eller för verkställigheten av något sådant beslut eller tilldelning, och får inte avslöjas till någon tredje part av kunden utan föregående skriftligt medgivande från L:a Bruket.

Trots det ovanstående kan L:a Bruket vidta alla rättsliga åtgärder som är nödvändiga vid alla behöriga domstolar i kundens hemland för insamling av försenade betalningar. Parterna godtar härmed att en sådan domstols behörighet ska tillämpas för detta ändamål.

15. Företagsinformation

Denna webbplats/onlinebutik ägs och drivs av L:a Bruket AB. Företaget är registrerat i Sverige under registreringsnummer 556858-0657 och det registrerade huvudkontoret finns på; Nätvägen 2, 432 74 Träslövsläge, Sverige. Vänligen kontakta info@labruket.com om du har några frågor angående våra villkor.

Ångerrättsformulär- Endast för privatkonsumenter

(fyll i och skicka tillbaka detta formulär endast om du önskar att utöva din ångerrätt)

To
L:a Bruket AB
Nätvägen 2
SE- 432 74 Träslövsläge
Sweden
E-mail address: info@labruket.com

Jag/Vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) drar tillbaka mitt/vårt (*) försäljningsavtal för följande varor:

___________________________________________________________________________


— Beställd den (*)/mottagen den (*): _______________________________________________

— Namn på konsument(er): _______________________________________________________

— Adress till konsument(er): ____________________________________________________


— Underskrift av konsument(er) (endast om detta formulär finns i pappersform):

___________________________________________________________________________

— Datum: ______________________


(*) Radera vid behov

Naturlig och ekologisk hudvård, tillverkad på den svenska västkusten med en enkel filosofi: innovation driven av naturen, inte kemikalier.

Inspiration & nyheter
2022 © L:a Bruket. Alla rättigheter förbehållna