Search

Group 2 Copy Created with Sketch.
International/€
My account

Forest pledge - vårt löfte till naturen

I vårt arbete på L:a Bruket hämtar vi dagligen insikter och inspiration från naturen runt omkring oss. Vi letar hela tiden efter nya och traditionella sätt att använda naturliga extrakt för att förbättra vår hälsa och välbefinnande, med särskilt fokus på hudvård, hårvård och rumsdoft. När vi hämtar våra ingredienser från naturen är det lätt att vår relation till den blir ensidig och att vi missar förhålla oss till de viktiga frågor som vår framtida miljö står inför. Forest Pledge är vårt första steg mot att hitta en bättre balans i vår ömsesidiga relation till naturen.

Sverige är till 70 % täckt av skog och det är lätt att tro att skogen inte är en del av vårt stora miljöproblem. Men faktum är att nästan all skog i Sverige är konstgjord och bearbetad av människan och de äkta, boreala skogsekosystemen har nästan försvunnit.

”Gammelskogar” som dessa absorberar 10 % av det globala kolet och 70 % av allt kol i gamla boreala skogar lagras i marken. Skogar som störs av kalhygge och återplanteras för avverkning släpper ut mycket av det kolet och det mesta av kolet i de borttagna träden överförs till atmosfären inom 5-10 år. Återplanterade skogar och plantager för att kompensera konsumtion är inte effektivt för att motverka de miljöfaktorer som orsakar den globala uppvärmningen. De kan faktiskt till och med göra saker värre. Kort sagt, att skydda våra kvarvarande gamla skogsekosystem är avgörande för livet på jorden.

Inspirerade av dessa insikter kommer vår produktserie Gran/Spruce nu att bli en del av vårt nya Forest Pledge-initiativ. Detta innebär att fr.o.m den 3 februari 2022, och under obegränsad tid framåt, kommer L:a Bruket att skänka 5 % av sin nettoförsäljning, av alla Gran/Spruce produkter över hela världen, till Naturarvet, en insamlingsstiftelse med målet att förvärva gammal skog för att bidra till bevarandet av biologisk mångfald.

Forest Pledge är det första steget framåt för oss mot ett mer proaktivt förhållningssätt till vår miljö. Det första av fler som kommer.

Grunden till avtalet (\"konceptet\") baseras på följande: L:a Bruket erbjuder sig att stödja Naturarvet och att kommunicera Naturarvets syfte och verksamhet till sina internationella kunder på samtliga marknader. Stödet kommer att bestå av, men är inte begränsat till aktiviteter eller beräkningen relaterad till, en överföring till Naturarvet på 5% av L:a Brukets nettoomsättning, genererad från samtliga produkter tillhörande kategorin Spruce kroppsvårdsprodukter, exklusive samples/gåvor och liknande marknadsföringsverktyg (”Produkterna”), riktat till konsumenter via L:a Brukets butiker och e-handelsplattform, samt till L:a Brukets grossistpartners och dotterbolag. Stödet gör det möjligt för L:a Bruket att bland annat visa att deras bidrag säkerställer bevarandet av gammelskog enligt det koncept som Naturarvet presenterat med identifierbar plats och områdesstorlek.

Naturlig och ekologisk hudvård, tillverkad på den svenska västkusten med en enkel filosofi: innovation driven av naturen, inte kemikalier.

Inspiration & nyheter
2022 © L:a Bruket. Alla rättigheter förbehållna